تبلیغات
single - Distance
To name only sedative hearts

Distance

چهارشنبه 17 شهریور 1389 08:47 ب.ظ

نویسنده : alone love

 

   باید فاصله ها باشند تا دلها برای یکدیگر تنگ شود

باید فاصله ها باشندتا از دوری یکدیگر نگران بود

باید فاصله ها باشند تا جمله مواظب خودت باش همیشه بر لبان  محبت جاری شود

تا فاصله نباشد در کنار بودن یکدیگر معنا نداره
همانگونه که ...
تا خستگی نباشد استراحت کردن معنا نمی یابد
تا نامردان را نبینی نمیتوانی مردان را بشناسی
شاید اگر فاصله ها نبودند هیچ گاه در غم هجران یکدیگر اشک نمیریختیم
باید فاصله باشد
باید فاصله ها را درک کرد تا لذت دیدار دوباره را بتوان چشید

باید فاصله باشد تا آنقدر روح را پرورش دهی که دلت را نزدیک کنی نه خودت را

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 18 شهریور 1389 01:28 ق.ظ